خدمات حقوقی قابل ارائه توسط بهترین وکلای سعادت آباد

مشاهده مشروح خدمات

وکیل طلاق توافقی

از جمله مهم ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می باشد که عموما برای پایان بخشیدن به درگیریها و تنش های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد؛ به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست.

وکیل طلاق توافقی در سریعترین زمان

بهترین وکیل کلاهبرداری

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا اگاهی صاحب مال، و حتی گاه به دلیل توشل مجرم به اعمال خشونت آمیز، از قربانی به مجرم منتقل می گردد، در حالی که کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می رود. «کلاهبردار» به گونه ای عمل میکند که مالک یا متصرف مال فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و چه بسا با التماس، به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد…

بهترین وکیل کلاهبرداری

بهترین وکیل سعادت آباد

اگر اراده ارتکاب بلافاصله پس از قصد مجرمانه واقعیت پیدا نکند، باز هم جرم عمدی تحقق نیافته است. فرض کنیم کسی مصمم باشد که یکی از خویشاوندان خود را برای تصاحب میراث او به قتل برساند. اتفاقا در اثنای شکار به علت بی احتیاطی تیری شلیک کند و او را از پا در آورد. فعل مرتکب را نمی توان قتل عمد به شمار آورد، هر چند که ثابت شود مرتکب از دیرزمان منتظر فرصت بوده است تا نیت سوء خود را جامه عمل بپوشاند…

بهترین وکیل سعادت آباد

وکیل ملکی در سعادت آباد

در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه‏ آن باید در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء گردیده و سند مزبور به ناقل مسترد گردد و در این صورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزوی وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی بگیرد…

بهترین وکیل ملکی در سعادت آباد

تنظیم قراردادها

میدانیم که قرار دادها دارای پیچیدگی هایی است که عدم نظارت و عدم اعمال دقیق مسائل حقوقی میتواند تبعات جبران ناپذیری برای طرفین قرارداد به وجود آورد. لذا موسسه عدالت آریایی با مدیریت سرکار خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد، آمادگی کامل برای نظارت، مشاوره حقوقی و همچنین انجام وکالت در کلیه قراردادها اعم از ساختمان و پیمانکاری، صنعتی، تجاری و بازرگانی، مشارکتی، ملکی، مالی، کاری، استخدامی، رایانه ای، واگذارای امتیاز و مجوز را دارا است، بدیهی است حضور وکیل قراردادها در کنار شما از تبعات و آسیب های احتمالی به جهت اشرافیت به موازین قانونی جلوگیری به عمل می آورد.

وکیل قراردادها در سعادت آباد

وکیل دعاوی کیفری

دعاوی کیفری یا جزائی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشدو شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب به حکم قانون مجازات شود؛ همانطور که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» از مهم ترین شکایت کیفری عبارت است از: زنا، لواط، قذف، سرقت، قتل، جعل، سوء استفاده از سند مجعول، غصب عناوین و مشاغل، تخریب، ارتشاء، ربا، کلاهبرداری، توهین، ایجاد مزاحمت برای بانوان، قدرت نمائی با سلاح سرد، آدم ربائی، سقط جنین، رابطه نامشروع، ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، مزاحمت تلفنی، شهادت کذب، تهدید، خیانت در امانت، احراق، افتراء، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، تصادف منتهی به فوت، تصرف عدوانی، جرائم رایانه ای، فروش مال غیر، انتقال منافع ملک غیر، معامله معارض، تغییرکاربری اراضی کشاورزی، ورود به عنف، جرائم مواد مخدر، اخاذی، صدورچک بلامحل، حادثه حین کار، قصورپزشکی.

وکیل کیفری در سعادت آباد

وکیل خوب کیفری

به نظر می رسد که قانون جزا، تنها به رفتار مخل نظم اجتماعی توجه دارد، بدون آنکه کمترین اعتنایی به شخصیت مرتکب (بزهکار) داشته باشد. بدون تردید اجرای مجازات زمانی ممکن است که بزهکار در چنگال عدالت گرفتار آمده باشد. بنابراین، برای اجرای قانون، در آغاز باید مراحل کشف جرم و تعقیب بزهکار پیموده شود…

وکیل خوب کیفری

وکیل خیانت در امانت

ماده 104 «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال 1392، در مقام احصای جرایم قابل گذشت و دارای ماهیت خصوصی، ذکری از مواد 673 و 674 به میان نیاورده است، و بنابراین، باید به پیروی از اصل مذکور در ماده 103 «قانون مجازات اسلامی»، جرایم مذکور در این مواد را دارای ماهیت عمومی و غیر قابل گذشت بدانیم…

بهترین وکیل خیانت در امانت

وکیل قراردادها

قرارداد، شایع ترین وسیله تملک است: به طور معمول، شخص از راه داد و ستد مالک می شود ؛ مالی را که به دیگری تعلق دارد از او می گیرد و مالی را که طرف او بدان نیاز دارد واگذار می کند. این داد و ستد از راه تراضی انجام می شود، ولی گاه نیز صورت قرارداد برای اجبار مالک به کار می رود. مانند اینکه دادگاه به ولایت از سوی بدهکار مالی را به طلبکار او تملیک می کند. در حقوق ما از دیرباز پذیرفته شده است که عقد می تواند بدون هیچ تشریفات دیگری سبب انتقال حق مالکیت شود…

بهترین وکیل قراردادها در سعادت آباد

وکیل چک در سعادت آباد

امروزه چک از جمله اسناد تجاری به شمار می رود که در چرخه اقتصاد و تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که بسیاری از معاملات نه تنها از طریق پول نقد بلکه به واسطه چک صورت می گیرد. اما چک همان طور می تواند روند معاملات تجاری را تسریع بخشد و آن را تسهیل کند، قابلیت این را نیز دارد که مشکلات جدی را برای طرفین معامله ایجاد نماید…

وکیل چک در سعادت آباد

وکالت در کلیه دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی یا مدنی سخن از تحقق و وقوع جرم نیست بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و در واقع شخصی که خود را محق می داند با مراجعه به دادگاه حقی را که تضییع شده مطالبه می نماید البته باید توجه داشت که همواره یک مرز مشخص میان امور مدنی و کیفری وجود ندارد. برخی از دعاوی حقوقی: مطالبه ثمن، الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به تنظیم سند اتومبیل، ابطال سند مالکیت، الزام به ایفاء تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به فک رهن، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و معاملات، استرداد اموال، اختلاف ناشی از پیمان ها، ابطال عملیات اجرائی، الزام به ایفاء تعهد، اعتراض ثالث، ورود ثالث، تقابل، جلب ثالث، اثبات اقاله، الزام به تحویل مبیع، حق شفعه، الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت، خلع ید، قلع و قمع بنا، ابطال رأی داور، دعاوی مربوط به حق تالیف، تصنیف و حق اختراع، دعاوی اثبات مالکیت، ابطال اجاره نامه ملک مزروعی، اعتراض به عملیات اجرائی، تخلیه عین مستاجره، اجور معوقه، تجویز انتقال منافع، تعدیل اجاره بها، مطالبه سرقفلی، اجرت المثل، تأمین خواسته، دستور موقت، رفع تصرف، تنفیذ صلح نامه عادی، وقف، تولیت، نصب قیم، انحصار وراثت، تقسیم ترکه، تنفیذ وصیت نامه عادی، عزل قیم، موت فرضی، نفی نسب، چک، سفته، اثبات مالکیت، خلع ید، رفع تصرف، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، فسخ قراردادها، ابطال معامله، قراردادهای پیمانکاری، کارگروکارفرما، بیمه و تامین اجتماعی، اعسار، اعلام ورشکستگی، استرداداموال، قلع و قمع بنا، ابطال رأی داور، تأمین دلیل.

وکیل دعاوی حقوقی در سعادت آباد

وکیل دعاوی تجاری

دعاوی شرکت های تجاری عموماً برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و تجاری است که به نوعی به موضوع شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن مربوط می شود. از مهم ترین دعاوی مربوط به شرکت های تجاری عبارت اند از: اثبات شراکت، ثبت شرکت، تغیرات شرکت، انحلال شرکت، تایید خروج از شرکت، اعاده اعتبار شرکت ورشکسته، الزام به انتقال سهم، مطالبه سهم الشرکه، ابطال سهم الشرکه، ابطال صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی، انحلال شرکت بازرگانی.

وکیل چک در سعادت آباد

بهترین وکیل کیفری

با تأسیس دیوان کیفری بین المللی دائمی یکی از بزرگترین آرمانهای بشری در 2002 میلادی تحقق یافت. این دیوان صالح به رسیدگی به فجیع ترین جنایاتی است که مایه نگرانی جامعه بین المللی است، صلاحیت دیوان نسبت به این جنایات مغایرتی با صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها در رسیدگی به جنایات مذکور ندارد. همکاری میان دولتهای عضو با این مرجع قضایی بین المللی دولت ها را بر آن داشته تا قواعد جدیدی درنظام کیفری داخلی وضع کنند و قلمرو دو رشته حقوق بین الملل عمومی و حقوق کیفری را به هم متصل گردانند…

بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل غرب تهران

به نظر می رسد هر جرمی که موجب تضرر شخص یا اشخاص خاص بشود حق الناس و هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماعی و حقوق عمومی باشد حق ا… محسوب می‏شود. بنابراین امکان دارد که در بعضی از موارد جرم واقع شده واجد هردو جنبه فوق الذکر باشد، که در این صورت ظاهرأ جنبه حق اللهی آن جرم تغلیب داده میشود، مانند تخریب و جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری و اختلاس و مزاحمت بانوان در غلن و ارتشا و قماربازی که همه اینها دارای هر دو جنبه هستند و بنابراین در این گونه موارد جنبه حق اللهی و جهت عمومی آنها غلبه داده می‏شود…

بهترین وکیل غرب تهران

وکیل ملکی در سعادت آباد

تصرفی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد: یعنی متصرف، به منظور اعمال حق مالکیت یا حقوق عینی دیگر خود، مالی را در دست داشته باشد. تصرف امین و ولی و وکیل، دلیل مالکیت کسی است که این اشخاص از طرف او اقدام می کنند. بنابراین، مفهوم تصرف در ماده ۳۵ دارای دو عنصر اساسی است: 1- عنصر مادی یا استیلاء بر مال 2- عنصر معنوی که عبارت است از قصد اعمال حق به عنوان مالکیت…

وکیل ملکی در سعادت آباد

وکیل مواد مخدر

اجزاء رکن معنوی این جرم در اصطلاح «… به قصد متهم کردن دیگری» مستتر و شامل علم و آگاهی مرتکب به وصف اتهام آور بودن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال آن، اطلاع مرتکب از بی گناهی منتسب الیه در رابطه با وسایل مذکور، قاصد بودن مرتکب در گذاردن این وسایل و سرانجام احراز انگیزه خاص او بر متهم کردن طرف است…

بهترین وکیل مواد مخدر در سعادت آباد

وکیل دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک است. ازمهم ترین دعاوی ثبتی عبارت اند از: الزام به ثبت ولادت، الزام به صدور شناسنامه، اصلاح شناسنامه، ابطال شناسنامه، تغییر نام، تغییر سن، حذف نام همسر سابق از شناسنامه، درخواست صدور سند مالکیت، الزام به تفکیک، افراز، دستور فروش ملک مشاع، ابطال سند رسمی، رفع ممنوع الخروجی، اعتراض به تصمیم واحد ثبتی، ابطال سند، ابطال عملیات اجرائی ثبتی، تقسیم و فروش اموال مشاع، اختلافات ثبتی، ابطال سند مالکیت معارض، ابطال معامله معارض، اجرای ثبت، ابطال اجرائیه ثبتی، اصلاح سند، اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع.

وکیل دعاوی ثبتی در سعادت آباد

در خبرنامه ما عضو شوید.

فقط کافی است اطلاعات تماس خود را وارد نمایید تا تازه ترین اخبار حقوقی برای شما ارسال شود.


موسسه حقوقی سرکار خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری سعادت آباد آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی در سراسر کشور می باشد. تماس با موسسه

بهترین وكیل جرایم رایانه ای در سعادت آباد
دعاوی سایبری از جمله تخصصی ترین مسائل حقوقی است که موسسه حقوقی خانم مونا ترابی بهترین وکیل جرایم رایانه ای در سعادت آباد، همواره موفق ترین موسسه در این زمینه بوده است.
مونا ترابی بهترین وكیل سعادت آباد
موسسه حقوقی عدالت آریایی با مدیریت بهترین وکیل سعادت آباد سرکار خانم مونا ترابی آماده پذیرش وکالت شما در کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی می باشد.
مشاوره حقوقی تلفنی با بهترین وكیل سعادت آباد
اگر ساکن شهر دیگری هستید و قصد انجام مشاوره حقوقی با بهترین وکیل سعادت آباد را دارید، می توانید از این طریق نوبت خود را رزرو نمایید.

مشاوره حقوقی، تنظیم قراردادها، انجام وکالت دادگستری
توسط مونا ترابی بهترین وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد

چرا این موسسه را انتخاب کنم؟

بررسی اطلاعات مدیریت موسسه در سایت کانون وکلای دادگستری


سرکار خانم مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری دارای پروانه وکالت از کانون وکلای داگستری مرکز می باشد. برای بررسی صحت اطلاعات ایشان می توانید به سایت کانون وکلای دادگستری مرکز مراجعه نمایید و از معتبر بودن پروانه وکالت و همچنین تاریخ اعتبار پروانه ایشان اطمینان حاصل نمایید.

مراجعه به ایران وکیل


همچنین می توانید پروفایل ایشان را در ایران وکیل مشاهده نمایید.

معرفی در سایت های حقوقی از جمله آ وکیل


سایت های حقوقی بسیاری به منظور بهره مندی از حضور این وکیل برجسته، افتخار همکاری با ایشان را دارند که از جمله می تواند به آ وکیل اشاره نمود.

مونا ترابی وکیل پایه یک دادگستری

مونا ترابی در ایران وکیل
مونا ترابی در ایران وکیل
مونا ترابی در آوکیل
مونا ترابی در آوکیل
مونا ترابی در آپارات
مونا ترابی در آپارات
مونا ترابی در کانون وکلای جهانی
مونا ترابی در کانون وکلای جهانی
عضو اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
عضو اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
مونا ترابی در کانون وکلای دادگستری مرکز
مونا ترابی در کانون وکلای دادگستری مرکز