بهترین وكیل طلاق توافقی در سریعترین زمان

وکیل طلاق توافقی در سریعترین زمان

وکیل طلاق توافقی در سریعترین زمان

 

معرفی دعاوی طلاق از نظر بهترین وکیل سعادت آباد

وکیل طلاق توافقی در سریع ترین زمان: از جمله مهم ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می باشد.

از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می باشد که عموما برای پایان بخشیدن به درگیریها و تنش های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می گردد؛ به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آنهاست.

وکیل در سعادت آباد: در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می شود که طرف دعوا در تصمیم گیری ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.

معرفی انواع دعوای طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است.

در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق میدهد او را ترک نموده و رها می سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می گفتند.

وکیل در سعادت آباد: طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از آن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد. | بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است.

  1. طلاق به درخواست مرد (زوج)
  2. طلاق به درخواست زن (زوجه)
  3. توافق زوجین برای طلاق

دعوای طلاق به درخواست زوج با حضور وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹) مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق می داد؛

اما به علت اینکه بسیاری از این طلاقها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت قانون گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛

زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می شوند و پیش بینی قانون گذار به تجربه عینا واقع شده است؛ ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی اش صیغه طلاق جاری نمی شود.

به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است؛ ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی۱۳۸۱/۸/ ۱۹) حتما به دادگاه مراجعه کند.دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات میباشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می نماید.

در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته میشود، همان گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است.

بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغه طلاق جاری و ثبت می گردد و قانون گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأى خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، وکیل سرقت در سعادت آباد. طلاق در صورت رضایت زوجه با صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) با حضور وکیل مهریه در سعادت آباد

طبق قانون مدنی زن از سه طریق می تواند به طلاق دست یابد.

جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق. خلع) توسط وکیل مهریه در سعادت آباد

وکیل خوب در سعادت آباد: اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی «کرامت» داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند، وکیل سرقت در سعادت آباد.

قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق «خلع» نام می برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشند، وکیل سرقت در سعادت آباد.

مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد: در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:

امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی) و اهمیت داشتن وکیل نفقه در سعادت آباد

وکیل خوب در سعادت آباد: در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نماینده او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

بهترین وکیل در سعادت آباد: اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می کند، شماره وکیل در سعادت آباد؛ اما منظور از نفقه ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود کرده اند و معتقدند نفقه گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهده شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقه آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

۱. عسر و حرج زن و اقدام بهترین وکیل در سعادت آباد

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد: قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ به زن این حق را داده است در صورتی که ادامه زندگی برای وی با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرار گرفته و از دادگاه درخواست طلاق نماید و تبصره این ماده مصادیق عسر و حرج را بر شمرده است که اهم آن عبارتند از:

1. ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یانه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛

٢. اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛

٣. محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛

۴. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛

۵. ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج و دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

وکیل خوب در سعادت آباد: باید توجه داشت مواردی که قانون از آنها نام برده، حصری نیست و تنها مصادیقی از | عسر و حرج است. بار اثبات هریک از این موارد بر دوش زوجه است.

۲. غیبت شوهر بیش از چهار سال و مراجعه به وکیل خانواده در سعادت آباد

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد:بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق میدهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی، در این حالت طی ۳ نوبت آگهی هریک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می کند، هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود، شماره وکیل در سعادت آباد.

٣. توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق توسط وکیل مهریه در سعادت آباد

وکیل خوب در سعادت آباد: ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی عنوان می کند طرفین عقد ازدواج می توانند در ضمن عقد نکاح هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد بگذراند؛ بنابراین، زوجه می تواند در ضمن عقد، شرایطی را بر شوهر بار کند که در صورت تخلف مرد، وی حق وکالت در طلاق داشته باشد که در صورت تخلف زوج از این شروط، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه ضمن اثبات تخلف زوج، از حق وکالت خود مبنی بر طلاق استفاده نماید.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد:در حال حاضر در قباله های ازدواج مطالبی تحت عنوان شرایط ضمن عقد چاپ شده که اکثر آنها یا از ماده ۸ قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ گرفته شده یا در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مذکور مصادیق عسر و حرج آورده شده است. .

توافق زوجین برای طلاق با حضور وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مسئله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند. در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا وکلای آنان اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده و حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و جهت ضبط در پرونده به مرجع قضائی تقدیم نمایند نظر به اینکه اجرا شدن صیغه طلاق نیازمند گواهی عدم امکان سازش است، شماره وکیل در سعادت آباد.

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد: دادگاه ضمن بررسی موضوعات، مسئله را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع داده و پس از کسب نظر آن مرکز مبادرت به صدور حکم می کند.

بهترین وکیل در سعادت آباد: مطابق با قوانین طلاق در ایران موضوع به مشاوره ارجاع و مشاوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، گواهی عدم امکان معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق سازش صادر خواهد شد تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود.

وکیل خوب در سعادت آباد: دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوج باردار نیست یا با اقرار خود زوجه یا به وسیله پزشک معتمد معمولا پزشکی قانونی موارد فوق الذکر در مواد ۸ و ۹ و ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح گردیده است.

معرفی انواع طلاق توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

طلاق رجعی و نیاز به وکیل خانواده در سعادت آباد

وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد: طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است. حق رجوع را با هیچ قراردادی.. نمی توان از بین برد و شوهر نیز نمی تواند این حق را از خود ساقط کند، شماره وکیل در سعادت آباد.

بهترین وکیل در سعادت آباد: رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی باشد. در طلاق رجعی تا زمانی که عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت:

١. نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می تواند به آسانی به زن رجوع کند؛

٢. در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می برد؛

٣. در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با وی ازدواج کند؛

۴. در دوران عده، مرد نمی تواند با خواهر زن خود ازدواج کند؛

۵. ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده، احتیاج به اجازه دادگاه دارد.

طلاق بائن توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

وکیل در سعادت آباد: این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است، در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست؛ یعنی، بر عکس طلاق رجعی، در این طلاق مرد نمی تواند بدون جاری شدن عقدی جدید به او رجوع کند و در برخی از انواع آن اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند لازم است تجدید نکاح کند در موارد ذیل طلاق بائن است:

  1. طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد؛
  2. طلاق زن یائسه.

طلاق خلع توسط وکیل مهریه در سعادت آباد

وکیل حقوقی در سعادت آباد: طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست؛ لذا مهر یا مال دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد.

طلاق مبارات توسط وکیل خانواده در سعادت آباد

وکیل حقوقی در سعادت آباد: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف؛ یعنی، زن و شوهر باشد به این نوع طلاق «مبارات» گفته می شود که در اینجا مالی که زن به شوهر میدهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.

سه طلاق و نکاتی پیرامون آن توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

وکیل خوب در سعادت آباد: سومین طلاقی که بعد از سه وصلت پی در پی به وجود آید را گویند که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست و زن برای مرد حرام می شود؛ لیکن با محلل امکان حلال کردن آن برای ازدواج مجدد وجود دارد، البته در حقوق اسلام مرد نمی تواند زن خود را به یک بار با اجرای صیغه «تو را سه طلاقه کردم» او را طلاق دهد. این نوع طلاق باطل است.

توضیح صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی از قول وکیل خانواده در سعادت آباد

صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانواده  و نظر وکیل خانواده در سعادت آباد در این مورد

بهترین وکیل در سعادت آباد: به موجب ماده ۱ قانون خانواده جدید: «به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

بهترین وکیل در سعادت آباد: تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است» و در ادامه مقرر دانسته تا زمانی که دعاوی خانواده تشکیل نشده، دادگاههای عمومی حقوقی در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون خانواده بر دعاوی خانوادگی رسیدگی خواهند کرد.

در حوزه قضائی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضائی رسیدگی می شود. به صراحت ماده چهار قانون خانواده جدید، رسیدگی به امور دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد:

١. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

٣. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

توضیح صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده توسط وکیل حقوقی در سعادت آباد

وکیل حقوقی در سعادت آباد: در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد، وکیل سرقت در سعادت آباد.

بهترین وکیل در سعادت آباد: هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد.

وکیل حقوقی در سعادت آباد: چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.

هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است.

هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگر توافق کنند.

هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد و ارائه نمونه دادخواست صدور گواهی عدم سازش (طلاق توافقی)

وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

 

 

وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد و ارائه نمونه دادخواست طلاق ار طرف زوج  (شوهر)

وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور و نمونه دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور، وکیل در سعادت آباد، وکیل پایه یک دادگستری در سعادت آباد، وکیل حقوقی در سعادت آباد، بهترین وکیل در سعادت آباد، وکیل سرقت در سعادت آباد، وکیل خوب در سعادت آباد. وکیل سفته در سعادت آباد، وکیل کلاهبرداری در سعادت آباد، وکیل ارث در سعادت آباد، وکیل خیانت در امانت در سعادت آباد، وکیل نفقه در سعادت آباد، وکیل خانواده در سعادت آباد، وکیل مهریه در سعادت آباد، وکیل ملکی در سعادت آباد. وکیل چک در سعادت آباد، وکیل کیفری در سعادت آباد، وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد، وکیل رابطه نامشروع در سعادت آباد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور.

وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور

 

نمونه متن سند اقرار به بذل مهریه تهیه شده توسط وکیل مهریه در سعادت آباد

در تاریخ ذیل خانم …………………… فرزند …………………………….. به شماره شناسنامه ………………………………… صادره از ……………………………. دارای شماره ملی ……………………………………… متولد ………………………. ساکن ………………………………………………………………. وکدپستی …………………………………………. در این دفترخانه حاضر گردید و بعد از حضور اعلام نمود اینجانب با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف صریح می نمایم مبنی بر اینکه تمامی و کل و صداق و مهریه ام مندرج در سند قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ………………… مورخ ………………………. دفتر ازدواج شماره ……………………………………) را به شوهرم آقای ……………………………… فرزند ………………….. به شماره شناسنامه …………………….. صادره از ……………………… دارای شماره ملی ………………………………………………………….. متولد ……………………………….. بذل نمودم و بخشیدم و در خصوص موارد موصوف هیچ گونه ادعا و اعتراضی نداشته و ندارم و در آینده نیز نخواهم داشت و ضمن عقد خارج لازم که عقد مزبور فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی خود را ولو به عنوان تضرر و حق رجوع به مابدل را از خود سلب و ساقط مینمایم. ضمنا گواهی شماره ………………….. مورخ …………………….. دفتر رسمی ازدواج شماره مزبور مبنی بر عدم صلح یا عدم صدور اجراییه و دال بر بقاء مهریه تحصیل شده است.

حق الثبت به مبلغ پنج هزار ریال و حق التحریر و بهای اوراق به مبلغ ……………………………………………………. ریال از طریق سامانه پرداخت الکترونیک طی شماره مرجع …………………………………….. واریز و قبض حق التحریر به شماره …………………………………………………………. صادر و تسلیم گردید و این سند در اوراق به شماره های ……………………………. و …………………………………….. تنظیم گردید.

به تاریخ …………………………………………………………………… ماه سال یک هزار و سیصد و نود هجری شمسی۔

 

نمونه متن سند وکالت طلاق تهیه شده توسط وکیل طلاق توافقی در سعادت آباد

موکل: …………………………………….. فرزند ………………………………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ………………………….. دارای شماره ملی ……………………….. متولد ……………….. ساکن …………………………………………….. دارای کدپستی

وکیل: ………………………………… فرزند …………………………. به شماره شناسنامه ………….. صادره از …………… دارای شماره ملی

………………………… متولد ………………… ساکن………………… دارای کدپستی ………………………………..

مورد وکالت: مراجعه به هر یک از دادگاههای عمومی (مجتمع های قضایی خانواده و تقدیم دادخواست به منظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل و تنفیذ حکم طلاق و یا صدور حکم فیمایبن موکل و همسرش به هر قسم از طلاق اعم از بائن رجعی خلع یا مبارات باهر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه و اجرت المثل و غیره و یا بذل آن و یا بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه و قبول بذل با هر شرط ضمن العقد موضوع عقدنامه شماره ………………………….. مورخ …………………………………… دفاتر ازدواج ………………………………………………… و انجام کلیه امور قضایی مربوطه و تنظیم دادخواست و تعقیب پرونده و تعیین داور و اتخاذ هرگونه تصمیم به جای موکل و اخذ گواهی عدم سازش و تنظیم و امضاء هر نوع اقرارنامه به هر نحو و ترتیب و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و با حق مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و به ثبت رسانیدن طلاق و وکالت در اجرای صیغه شرعی طلاق ولو کرارا و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و مدارک و دادخواست و اسناد و ثبت دفتر و با حق تعیین وکیل رسمی دادگستری و با حق عزل و نصب وکلای انتخابی و انجام سایر تشریفات لازمه عمل وکالت.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر ولو کرارا در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبور می باشد و اقدام و امضاء وکیل در این موارد به جای اقدام و امضای موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجدد موکل ندارد و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خود سلب و ساقط نمود. | حق الثبت به مبلغ ۵۰۰۰ ریال و حق التحریر و بهای اوراق …………………………………………… ریال از طریق سامانه پرداخت الکترونیک به شماره مرجع ……………………………………. واریز و قبض حق التحریر به شماره ……………………………………… صادر و تسلیم گردید و این سند در اوراق به شماره های ……………………………………………………………………………………….. تنظیم گردید.

به تاریخ ……………………………………………………….. ماه سال یک هزار و سیصد و نود و یک هجری شمسی.

 

۰ thoughts on “وکیل طلاق توافقی در سریعترین زمان”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *